Výsledky súťaže Esej Jána Johanidesa 2016


 

Na Mestskom úrade v Šali boli v utorok (19. apríla) dopoludnia slávnostne vyhlásení ocenení stredoškoláci, ktorí sa zapojili svojou prácou do súťaže Esej Jána Johanidesa. V tomto ročníku si študenti mohli vybrať z troch myšlienok Jána Johanidesa:

  • „Láska zvýznamňuje zmysel ľudských scén, ľudských dejov, podľa iného kľúča než logika.“ (zvolilo si ju 23 študentov)
  • „Vo svojej prirodzenosti je človek tvor, ktorý nevyhľadáva konflikt.“ (19 študentov)
  • „Bez sebaovládania neexistuje krása. Je to najtajomnejšia vec v ľudskom živote.“ (13 študentov)

Jonáš Sudakov
Jonáš Sudakov

Kristína Oslejová
Kristína Oslejová

Miriam Sádovská
Miriam Sádovská

Zo 47 autorov esejí boli ocení:

1. cena Jonáš SUDAKOV (Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce)
2. cena Kristína OSLEJOVÁ (Gymnázium Laca Novomeského Senica)
3. cena Miriam SÁDOVSKÁ (Gymnázium Vráble)


Prémie:
Bianca BLAHUTOVÁ (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)
Dominika HRNČÁROVÁ (SSOŠ Animus Nitra)
Karin KOVÁCSOVÁ (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)
Monika KUBRIČANOVÁ (Gymnázium Topoľčany)

Čestné uznania:
Barbora ČAVOJECOVÁ (Obchodná akadémia Levice)
Jadranka REPKOVÁ (Gymnázium Želiezovce)
Gabriel VLČEK (Spojená škola Šaľa)
Mária ZLÁMALOVÁ (Gymnázium Želiezovce)


Na slávnostnom odovzdávaní ocení sa študentom prihovorila tohtoročná laureátka Ceny Jána Johanidesa Alta Vášová. Spomienkami na stretnutia s Jánom a Oľgou Johanidesovcami priblížila stredoškolákom osobnosť a kultúrnu rozhľadenosť autora.

Laureát Ceny Jána Johanidesa v kategórii do 35 rokov Peter Balko porozprával prítomným študentom o svojich tvorivých začiatkoch, povzbudzoval ich, aby vo svojich vyjadrenia, aj v tých najintímnejších, vždy zostali sami sebou, najinšpiratívnejším podnetom je najbližšie okolie a najmä prostredie malomesta.

So svojimi zážitkami z návštevy Bologne a najmä z univerzity vo Forli sa s účastníkmi podelil vlaňajší víťaz Eseje Jána Johanidesa Filip Varga.


V tomto roku sa do súťaže Esej Jána Johanidesa zapojilo menej študentov ako vlani (z 19 škôl, 12 miest), ale je potešiteľné, že štrnásti z nich písali eseje aj vlani, dokonca Kristína Vranová z Gymnázia vo Vrábľoch sa zúčastnila na troch ročníkoch za sebou. Stredoškolská súťaž teda pre študentov nie je len jednorazová záležitosť, ale mnohí ju prijali ako možnosť formulovať a prezentovať svoje názory, učiť sa argumentovať a bližšie sa zoznámiť s dielom, či aspoň čiastkovo s myšlienkami nášho európskeho spisovateľa.


 

Obálka slniečka september 2013