Finalisti Ceny Jána Johanidesa 2016


Literárna Cena Jána Johanidesa sa udeľuje za slovenskú pôvodnú prózu a esej vydanú v uplynulých dvoch rokoch. Cena má dve kategórie:

   – Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo s prihliadnutím na predchádzajúcu tvorbu navrhnutého autora a jej verejný ohlas (dotovaná sumou 1 500 €)
   – Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v rovnakom období (500 €).

Cenu Jána Johanidesa udeľujú jej vyhlasovatelia Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hesensku.

 

Porota Ceny Jána Johanidesa 2016 v zložení Dana Hučková, Vladimír Petrík a Peter Michalovič vybrala 18. 2. v prvom kole

v kategórii za najlepšie prozaické dielo tieto knihy:

 • Balla: Veľká láska (KK Bagala, literarnyklub.sk 2015)
 • Jana Beňová: HoneymOon (Marenčin PT 2015)
 • Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou (Modrý Peter 2014)
 • Rudolf Dobiáš: Príbehy z prítmia (OZ Hlbiny 2014)
 • Márius Kopcsay: Jednouholník (KK Bagala, literarnyklub.sk 2014)
 • Peter Krištúfek: Ema a smrtihlav (Artforum 2014)
 • Rút Lichnerová: Hostina (Marenčin PT 2015)
 • Veronika Šikulová: Freska v dome (Literárne informačné centrum 2014)
 • Alta Vášová: Menoslov (Knižná edícia časopisu Fragment 2014)
 • Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)
 Balla: Veľká láska (KK Bagala, literarnyklub.sk 2015)   Jana Beňová: HoneymOon (Marenčin PT 2015)   Juraj Briškár: Sprievodca nezrozumiteľnosťou (Modrý Peter 2014)  

 Rudolf Dobiáš: Príbehy z prítmia (OZ Hlbiny 2014)

  Márius Kopcsay: Jednouholník (KK Bagala, literarnyklub.sk 2014)
 Peter Krištúfek: Ema a smrtihlav (Artforum 2014) Rút Lichnerová: Hostina (Marenčin PT 2015) Rút Lichnerová: Hostina (Marenčin PT 2015) Alta Vášová: Menoslov (Knižná edícia časopisu Fragment 2014) Pavel Vilikovský: Letmý sneh (Slovart 2014)

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov sú nominované knihy:

 • Peter Balko: Vtedy v Lošonci (KK Bagala, literarnyklub.sk 2015)
 • Ján Púček: Uchom ihly (F.R.&G. 2015)
 • Katarína Džunková: Eupalinova láska (Slovenský literárny klub v ČR 2014)
Peter Balko: Vtedy v Lošonci (KK Bagala, literarnyklub.sk 2015)     Ján Púček: Uchom ihly (F.R.&G. 2015)     Katarína Džunková: Eupalinova láska (Slovenský literárny klub v ČR 2014)

 

Cieľom Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku spisovateľa európskeho formátu a podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Víťazi obidvoch kategórií budú vyhlásení 19. apríla 2016 v Šali.

Doterajšími laureátmi ceny boli Stanislav Rakús a Ivana Dobraková (2010), Dušan Dušek a Zuska Kepplová (2012) a Lajos Grendel a Ján Púček (2014).

 

Na Mestskom úrade v Šali 19. apríla slávnostne vyhlásili víťazov Ceny Jána Johanidesa 2016. Laureátkou sa stala Alta Vášová za svoju knihu Menoslov (F. R. & G). Odborná porota v zložení Dana Hučková, Miroslava Vallová, Vladimír Petrík a Peter Michalovič u nej ocenila „majstrovské literárne remeslo s pridanou hodnotou originálneho, neopakovateľného rukopisu citlivej a empatickej autorky“.
Laudácio na Altu Vášovú predniesla literárna vedkyňa Zora Prušková.

Vľavo ocenená Alta Vašová

V kategórii za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v predchádzajúcich dvoch rokoch, získal cenu Peter Balko za knihu Vtedy v Lošonci (KK Bagala). Jeho kniha predstavuje malú lokálnu mytológiu, v ktorej sa jednotlivé krátke mýty podporujú, prelínajú alebo odporujú, pričom nie je dôležité, čo sa rozpráva, ale kto rozpráva. Estetik Peter Michalovič vo svojom laudáciu ocenil okrem literárnych kvalít autorovho debutu jeho humor.

Vľavo ocenený Peter Balko

V slávnostnom programe odovzdávania cien vystúpil s príspevkom Johanides a Šaľa autorov dlhoročný priateľ, literárny vedec Peter Zajac. 

Cenu Jána Johanidesa vyhlasuje Literárne informačné centrum, Mesto Šaľa a honorárny konzulát SR v Hesensku. Cieľom Ceny Jána Johanidesa je uctiť si pamiatku spisovateľa európskeho formátu a podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry. Doterajšími laureátmi ceny boli Stanislav Rakús a Ivana Dobraková (2010), Dušan Dušek a Zuska Kepplová (2012) a Lajos Grendel a Ján Púček (2014).

 

Obálka slniečka september 2013