Literárnokritické hodnotenie za r. 2014


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2014.
 
Celé hodnotenie roka 2014 vo formáte PDF 

Ivana Hostová: nie • poéziu podľa značky • fontu • gesta • pózy • ceny • (ne)printovosti • stupňa ušľachtilosti myšlienky
(Slovenská nedebutová poézia 2014)

Katarína Zitová: Jednota v rôznosti
(Slovenské básnické debuty 2014)

Karol Csiba: „Úryvok“ z minuloročnej zostavy próz
(Tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix)

Veronika Rácová: O hľadaní a (ne)nachádzaní
(Slovenská debutová próza 2014)

Miloš Ferko: Zo zvyku do zvyku
(Slovenská populárna próza 2014)

Timotea Vráblová: Pokus o detabuizáciu na tému: priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014)

Ivan Szabó: Oblačno, miestami jasno
(Slovenská literatúra faktu 2014)

Peter Mráz: Hľadanie systému (...literárnej vedy)
(Slovenská literárna veda 2014)

 

Obálka slniečka september 2013