Vyhlásenie súťaže Esej Jána Johanidesa – 2. ročník


Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisuje
Literárne informačné centrum, Bratislava
Mesto Šaľa
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja

Súťaž sa vyhlasuje dňa 12. marca 2012. Termín uzávierky: 14. máj 2012. Súťaže sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zo zástupcov Literárneho informačného centra v Bratislave aspisovateľov, nominovaných na Cenu Jána Johanidesa. Výsledky súťaže budú vyhodnotené dňa 13. júna (streda) 2012 vŠali, v rámci Dňa Jána Johanidesa, ktorého súčasťou bude ajudelenia Ceny Jána Johanidesa.

Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý rok.

Rozsah eseje je maximálne 3 strany, to jest maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

Mottami k napísaniu esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, zktorých jednu si každý zúčastnený vyberie podľa vlastného uváženia.

Najlepší esejisti budú ocenení vrámci slávnostnej akadémie v Šali. Výsledky súťaže budú uverejnené vKnižnej revue, na internetových stránkach LIC, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Šaľa, vregionálnych printových aelektronických médiách ako aj školských časopisoch, podľa uváženia.

 

Tri myšlienky Jána Johanidesa:

1. „Telesná láska je iba jedným oblúkom katedrály.“ (Ján Johanides)

2. „Diktatúra sa vždy začína nenápadne.“ (Ján Johanides)

3. „Niekedy mám pocit, že sa za nás ľudí musia hanbiť stromy.“ (Ján Johanides)

 

Obálka slniečka september 2013