Esej Jána Johanidesa 2013 – 3. ročník


Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú
Literárne informačné centrum, Bratislava
Mesto Šaľa
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Malokarpatská knižnica v Pezinku

Súťaž sa vyhlasuje dňa 30. januára 2013. Termín uzávierky: 28. marca 2013. Súťaže sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zo zástupcov Literárneho informačného centra v Bratislave aspisovateľov, nominovaných na Cenu Jána Johanidesa. Výsledky súťaže budú vyhodnotené dňa 24. apríla (streda) 2013 vŠali. Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý rok.

Rozsah eseje je maximálne 3 strany, to jest maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

Mottami k napísaniu esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, zktorých jednu si každý zúčastnený vyberie podľa vlastného uváženia.

Najlepší esejisti budú ocenení vrámci slávnostnej akadémie v Šali. Výsledky súťaže budú uverejnené vKnižnej revue, na internetových stránkach LIC, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mesta Šaľa, Malokarpatskej knižnice vPezinku a vregionálnych printových aelektronických médiách ako aj školských časopisoch, podľa uváženia.

 

Tri myšlienky Jána Johanidesa:

1. „Umenie zabraňuje spraviť si zčloveka cynickú jednotku.“ (Ján Johanides)

2. „Úzkosť ma naučila vidieť.“ (Ján Johanides)

3. „Láska je vyjadrený úžas jedného tajomstva pred druhým.“ (Ján Johanides)

 

Súťažné práce musia byť zaslané najneskôr do 28. marca 2013 velektronickej podobe na mailovú adresu: maria.fillova zavináč litcentrum.sk

 

Obálka slniečka september 2013