Vyhlásenie 5. ročníka súťaže Esej Jána Johanidesa


 • Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú:
  Literárne informačné centrum Bratislava, Mesto Šaľa, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja a Malokarpatská knižnica v Pezinku.

  Súťaž sa vyhlasuje dňa 19. januára 2015. Termín uzávierky: 11 marca 2015. Na súťaži sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja a Trnavského samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zložená zo zástupcov Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhodnotené začiatkom apríla 2014 v Šali. Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý rok.

  Rozsah eseje je maximálne 3 normostrany, t. j. maximálne 5200 znakov vrátane medzier.

  Mottami na napísanie esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých si každý zúčastnený vyberie jednu podľa vlastného uváženia.

  Najlepší esejisti budú ocenení v  Šali v apríli 2015. Výsledky súťaže budú uverejnené v Knižnej revue, na internetových stránkach LIC, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Šaľa, Malokarpatskej knižnice v Pezinku, v regionálnych printových a elektronických médiách, ako aj školských časopisoch. Hlavná cena je účasť na medzinárodnom knižnom veľtrhu detských kníh v talianskej Bologni v apríli 2016.

 •  

  Tri myšlienky Jána Johanidesa pre esej Jána Johanidesa 2015:

  1. Niekedy je človek najmenej osamelý, keď je sám.

  2. Fanatizmus nikdy nepominie. Je náplasťou na vesmírnu ranu, ktorá sa volá človek.

  3. Príbehy sa majú rozprávať preto, aby boli pomocnou palicou, a najmä preto, aby   pomáhali žiť.

   

 • Súťažné práce treba zaslať do 11. marca 2015 v elektronickej podobe na adresu: maria.fillova zavinac litcentrum.sk

  Každá esej musí byť označená nasledovne: Meno a priezvisko súťažiaceho, názov eseje, vek a názov školy, vrátane adresy

  Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.

  Kontaktné adresy organizátorov: dana.podracka zavináč litcentrum.sk, margita.bizikova zavináč litcentrum.sk, maria.fillova zavinac litcentrum.sk

 

 

Obálka slniečka september 2013