Viac o Cene Jána Johanidesa


Cena má za cieľ uctiť si pamiatku spisovateľa, ktorý sa významnou mierou pričinil o rozvoj modernej slovenskej prózy, podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry.

Vypisovateľom sú Mesto Šaľa, Literárne informačné centrum a Honorárny konzulát SR v Hessensku.

Cena bude vypisovaná každé dva roky (párny rok) k 31. januáru kalendárneho roka a udeľovaná  spravidla 5. júna (deň úmrtia J. Johanidesa) v Šali. Jej laureátmi sa môžu stať občania Slovenskej republiky za diela uverejnené v slovenskom jazyku.

Cena má dve kategórie:

a) Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo, ktoré vyšlo s vročením predchádzajúcich dvoch rokov s prihliadnutím na dovtedajšie dielo navrhnutého autora a jeho verejný ohlas;

b) Cena Jána Johanidesa za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 35 rokov, ktoré vyšlo v rovnakom období.

 

Obálka slniečka september 2013