Cena a Esej Jána Johanidesa 2010


 

Obálka slniečka september 2013