Cena a esej Jána Johanidesa 2012


 

Obálka slniečka september 2013