Katalóg vydavateľov v angličtine


Katalóg vydavateľov v anglickom jazyku vydáva Literárne informačné centrum v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. 
Publikácia s ročnou periodicitou vychádza už niekoľko rokov a je v nej uverejnených cca 100 slovenských vydavateľstiev a iných subjektov z knižnej kultúry.
Katalóg so všestraným použitím sa tradične pripravuje k termínu konania prvých jarných veľtrhov s využitím na celú veľtržnú sezónu v danom roku. Je dôležitým nástrojom pre zahraničných vydavateľov a iné odborné i laické subjekty pri získavaní kontaktných informácií o slovenských vydavateľstvách.  

Slovak publishers 2019 (pdf, 2.99 MB)

Slovak publishers 2018 (pdf, 1.07 MB)

Slovak publishers 2016 (pdf, 2.4 MB)

Slovak publishers 2015 (pdf, 2.3 MB)

 

Obálka slniečka september 2013