Literárnokritické hodnotenie za r. 2013


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2013.
 
Celé hodnotenie roka 2013 vo formáte PDF 

Ivana Hostová: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel
(Slovenská nedebutová poézia 2013)

Katarína Zitová: Návrat k tradícii
(Slovenské básnické debuty 2013)

Karol Csiba: Jednoducho z prózy 2013 (30 × 30 × 30)
(Slovenská próza 2013)

Veronika Rácová: Panoptikum výnimočnosti i banalít
(Slovenská debutová próza 2013)

Miloš Ferko: Za poznaním hlbín zázrakov
(Slovenská populárna próza 2013)

Timotea Vráblová: Čo vyplavila sezóna
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013)

Ivan Szabó: Literatúra do každého počasia
(Slovenská literatúra faktu 2013)

Peter Mráz: Na ceste
(Slovenská literárna veda 2013)

 

Obálka slniečka september 2013