Stretnutie členov KNS 16. apríla 2014


(o knihe Ivana KAMENCA Tragédia politika, kňaza a človeka (Dr. Jozef Tiso, 1887 – 1947)

 

Ivan KAMENEC hovorí o druhom, doplnenom vydaní svojej knihy Tragédia politika


Martin BÚTORA – príspevok o knihe I. Kamenca

vstup Milana RICHTERA

referát Vlasty JAKSICSOVEJ ku knihe I. Kamenca

vstup Antona BALÁŽA – o Alexandrovi Machovi

diskusia k téme J. Tisa a jeho postavenia v 2. svetovej vojne

diskusia k téme politickej situácie na Slovensku v 2. svetovej vojne

 

 

Obálka slniečka september 2013