Stretnutie členov KNS 5. februára 2014


(o knihách Ladislava BALLEKA Trojou a vŕškom pamäti. Pisárov dlhý zápis 2000 – 2008 a Pavla VILIKOVSKÉHO Prvá a posledná láska)

Príspevok Milana RICHTERA ku knihe Ladislava Balleka Pisárov dlhý deň


Ján Beňo číta referát o knihe Ladislava BALLEKA Pisárov dlhý deň

Anton UHERÍK – diskusný príspevok ku knihe Ladisalva BALLEKA Pisárov dlhý deň


Ján ZAMBOR– diskusný príspevok ku knihe Ladisalva BALLEKA


Ivan KAMENEC – diskusný príspevok ku knihe Ladisalva BALLEKA


Ladislav ŠIMON – diskusný príspevok ku knihe Ladisalva BALLEKA


Kvetoslava DAŠKOVÁ – diskusný príspevok ku knihe Ladisalva BALLEKA


vstup Ladislava BALLEKA

 
Vladimír PETRÍK – predniesol referát o knihe Pavla VILIKOVSKÉHO Prvá a posledná lásla


vstup Antona BALÁŽA o knihe Pavla VILIKOVSKÉHO Prvá a posledná lásla


Igor HOCHEL o tvorbe Ladislava BALLEKA a Pavla VILIKOVSKÉHO

Ján ZAMBOR– diskusný príspevok ku knihe P. Vilikovského


vstup Pavla VILIKOVSKÉHO


diskusia o knihe Pavla VILIKOVSKÉHO Prvá a posledná lásla

 

 

Obálka slniečka september 2013