Esej Jána Johanidesa 2014


4. ročník

 

Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisujú:

Literárne informačné centrum Bratislava, Mesto Šaľa, Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja a Malokarpatská knižnica v Pezinku

 

Súťaž sa vyhlasuje dňa 16. decembra 2013. Termín uzávierky: 5. marca 2014. Súťaže sa môže zúčastniť každý stredoškolák Nitrianskeho samosprávneho kraja. Príspevky vyhodnotí porota zo zástupcov Literárneho informačného centra v Bratislave a spisovateľov, nominovaných na Cenu Jána Johanidesa. Výsledky súťaže budú vyhodnotené koncom marca alebo začiatkom apríla 2014 v Šali. Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý rok.

Rozsah eseje je maximálne 3 strany, to jest maximálne 5 200 znakov vrátane medzier.

Mottami k napísaniu esejí sú každoročne iné tri myšlienky Jána Johanidesa, z ktorých jednu si každý zúčastnený vyberie podľa vlastného uváženia.

Najlepší esejisti budú ocenení v rámci slávnostnej akadémie v Šali. Výsledky súťaže budú uverejnené v Knižnej revue, na internetových stránkach LIC, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Šaľa, Malokarpatskej knižnice v Pezinku a v regionálnych printových a elektronických médiách ako aj školských časopisoch, podľa uváženia.  

Tri myšlienky Jána Johanidesa pre esej Jána Johanidesa 2014:

1. „Spisovateľ nie je na svete preto, aby demonštroval svoje zranenia a apeloval na žľazy, ale aby poskytoval prvú pomoc, aj keď nedokonalú.“ (Ján Johanides)

2. „Láska je niečo, čo dovádza do extázy. Ak túto extázu vylúčime, vygumujeme, vzniká iba živočíšna stránka veci a vtedy ani sexuálny výkon nemá cenu.“ (Ján Johanides)  

3. „Niet márnotratného syna a niet márnotratného otca. Je len pochopenie.“ (Ján Johanides)

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.

 

Výsledky súťaže Esej Jána Johanidesa 2014

Ceny

  1. 1. cena: Martin Pagerka (Gymnázium L. Novomeského Senica)
  2. 2. cena: Martina Gáliková (Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce)
  3. 3. cena: Cyntia Danišová (Súkromná stredná odborná škola Animus Levice)

Prémie (v abecednom poradí)

Mária Danihelová (SOŠ hotelových služieb a obchodu Nové Zámky)

Dávid Homola (Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce)

Filip Varga (Gymnázium Vráble)

Čestné uznania (v abecednom poradí)

Terézia Čokynová (Gymnázium Vráble)

Katarína Jančeková (Gymnázium Topoľčany)

Patrik Kormosi (Gymnázium Želiezovce)

Kristína Selmecziová (Gymnázium J. Fándlyho Šaľa)

Lenka Miklóssyová (Gymnázium Vráble)

 

 

Obálka slniečka september 2013