Stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov, november 2013


Stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov 11. novembra 2013 v Artotéke Mestskej knižnice Bratislava bolo venované novej knihe A. Baláža Len jedna jar

01    Milan Richter uviedol Jána Beňa, ktorý predniesol referát o knihe A. Baláža Len jedna jar

(text je aj v písanej forme)

 

02    Igor Hochel hodnotí knihu A. Baláža Len jedna jar

 

03    Diskusia ku knihe Len jedna jar (M. Richter, A. Baláž,K. Dašková, M. Richter)

 

04    Miroslav Dudok číta blahoprajný list jubilujúcemu Miroslavovi Demákovi

 

05    Milan Richter číta blahoprajný list jubilujúcemu Igorovi Hochelovi

 

06    Hyde park (D. Podracká pozýva na Bibliotéku,J. Kaššovicová pozýva do divadla a. ha na prezentáciu knihy Päť anjelov, M. Demák informuje o MKV v Belehrade, M. Richter o návrhu na Nobelovu cenu

 

 

Obálka slniečka september 2013