Stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov, október 2013


Členovia Klubu nezávislých spisovateľov na stretnutí 2. októbra 2013 v Galérii ARTOTÉKA na Kapucínskej 1 v Bratislave hodnotili básnickú zbierku Rozhovory s Rút, román Johana. Johanin chlapec a publikáciu Memoria passionis – nové knihy Rudolfa Dobiáša.

01   na úvod A. Baláž pripomenul jubilujúcich členov KNS a zablahoželal im (M. Janek, Ivan Kamenec, Ján Beňo)

 

02   Ján Zambor predniesol referát o básnickej zbierke Rozhovory s Rút

 

03   Vladimír Petrík predniesol referát o románe Johana. Johanin chlapec           text v prílohe

 

04   Ján Beňo predniesol referát o románe Johana. Johanin chlapec

 

05   Anton Baláž predniesol referát o publikácii Memoria passionis          text v prílohe

 

06   Diskusia o diele R. Dobiáša (J. Vanovič, I. Hochel, ...

 

07   Ján Bábik číta pozdravný list ministra kultúry SR jubilujúcemu A. Balážovi

 

08   Voľba nového predsedu KNS

 

Obálka slniečka september 2013