Stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov jún 2013


Stretnutie členov Klubu nezávislých spisovateľov 26. júna 2013 v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave bolo venované básnickej, dramatickej a prekladateľskej tvorbe jubilujúceho člena Milana Richtera a novej básnickej zbierke Ivana Čičmanca Fialová hudba.

Tracky:

01    Anton Baláž uvítal hostí, informoval o aktivitách KNS a AOSS a o návrhu Ceny P. Hviezdoslava za rok 2013

       Pozdravný list ministra kultúry SR k jubileu Milana Richtera číta Ján Bábik

 

02    Vstup Milana Richtera

 

03    Anton Baláž číta referát Jána Zambora Hrsť spomienok na Richterovho posledného Rilkeho      text v tlačenej forme v prílohe

 

04    Načítaný text Ivana Čičmanca o básnickej, dramatickej a prekladateľskej tvorbe Milana RICHTERA           text v tlačenej forme v prílohe

 

05    Margita Gáborová referuje o prekladovej tvorbe M. Richtera najmä zo švédčiny             text v tlačenej forme v prílohe

 

06    Diskusia o tvorbe Milana Richtera (M. Bátorová, I. Čičmanec, M. Richter, A. Baláž)

 

07    Igor Hochel číta doslov ku knižke I. Čičmanca       text v tlačenej forme v prílohe

 

08    Milan Richter číta referát Dany Podrackej   text v tlačenej forme v prílohe

 

09    Július Vanovič o tvorbe Milana Richtera

 

10    Milan Richter číta báseň Ivana Čičmanca

 

 

Obálka slniečka september 2013