Stretnutie členov KNS, apríl 2013 (o knihách Kvety Daškovej: Peťka, ja a osem medvedíkov, Júliusa Vanoviča: Listy zo starého dvora a zborníka Večný nepokoj poetika)


 

(o nových knihách      Kvety Daškovej: Peťka, ja a osem medvedíkov (Q 111, 2013)

Júliusa Vanoviča: Listy zo starého dvora a zborníka Večný nepokoj poetika, ktorý vyšiel pri príležitosti autorovho životného jubilea v Tranosciu roku 2011)

 

Track 01          – úvod Anton Baláž informuje o organizačných záležitostiach KNS a programe stretnutia

 

Track 02          – Judita Kaššovicová referuje o novej knihe pre deti Kvety Daškovej Peťka, ja a osem medvedíkov z jej vydavateľstva Q 111

                        Príspevok je priložený aj v písomnej forme.

 

Track 03          Autorka Kveta Dašková číta ukážku zo svojej najnovšej knihy pre deti Peťka, ja a osem medvedíkov

 

Track 04          Dana Podracká číta hodnotiaci príspevok Rudolfa Dobiáša o knihe Kvety Daškovej Peťka, ja a osem medvedíkov

Príspevok je priložený aj v písomnej forme.

 

Track 05          Anton Baláž – poznámky ku knihe Kvety Daškovej Peťka, ja a osem medvedíkov

 

Track 06          Kveta Dašková hovorí o svojej vydavateľskej činnosti a autorskej tvorbe

 

Track 07          Ján Beňo hodnotí knihu Júliusa Vanoviča Listy zo starého dvora (vyd. Dunajská Lužná, MilaniuM 2013)

 

Track 08          Ján Zambor číta svoj posudok na knihu Júliusa Vanoviča Listy zo starého dvora

                        V druhej časti prednáša zdravicu k 78. narodeninám autora

                        Obidva príspevky sú priložené aj v písomnej forme.

 

Track 09          Anton Baláž hodnotí zborník venovaný jubileu J. Vanoviča Večný nepokoj po-etika

Príspevok je priložený aj v písomnej forme.

 

Track 10          A. Baláž uvítal Michaelu Jurovskú, vyzval Dr. Zajdena, aby sa vyjadril k tvorbe J. Vanoviča

 

Track 11          Krátky príspevok Ľ. Feldeka o J. Vanovičovi 

 

Track 12          Krátky príspevok M. Jurovskej – spomienka na stretnutie s J. Vanovičom

 

Track 13          vydavateľ Milan Richter spomína na stretnutie s J. Vanovičom a hovorí o svojej vydavateľskej činnosti

 

Track 14          Záverečné slovo autora J. Vanoviča o knihe Listy zo starého dvora, poďakovanie recenzentom

 

 

Obálka slniečka september 2013