Milan Hamada 80-ročný, Literárny klub 12. september 2013


Pri príležitosti 80. narodenín literárneho vedca, kritika, esejistu Milana HAMADU mu bol venovaný Literárny klub vo štvrtok 12. septembra v KC DUNAJ.

V rámci slávnostného podujatia bolo uvedené jeho kompletné štvorzväzkové dielo Kritické Komentáre Milana Hamadu (1989–2011).

Hosťom podujatia bol literárny kritik Vladimír PETRÍK, s referátom vystúpil Fedor MATEJOV.

 

Obálka slniečka september 2013