Literárnokritické hodnotenie za r. 2012


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2012.
 
Celé hodnotenie roka 2012 vo formáte PDF 

Ivana Hostová: Za zrkadlami postmoderny a iné
(Slovenská nedebutová poézia 2012)

Katarína Zitová: Nedopísané riadky neznamenajú poéziu
(Slovenské básnické debuty 2012)

Karol Csiba: Dráždivé chute slovenskej prózy
(Slovenská próza 2012)

Veronika Rácová: Dráhy nevšedného
(Slovenská debutová próza 2012)

Miloš Ferko: Prehliadka populárnej produkcie
(Slovenská populárna próza 2012)

Timotea Vráblová: Na ceste k porozumeniu
(Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012)

Ivan Szabó: Témy z histórie a spomienky
(Slovenská literatúra faktu 2011)

Peter Mráz: Lesk a bieda literárnej vedy
(Slovenská literárna veda 2011)

 

Obálka slniečka september 2013