POCTA PROGLASU v letnej čitárni Červený rak


vypočuť si zvukový záznam  |  pozrieť krátke videá 

 

streda 3. 7. 2013 o 18:00

Proglas – najstaršia a najinšpiratívnejšia slovanská báseň v interpretáciách súčasných slovenských básnikov k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Účinkujú: Ján Buzássy, Daniel Pastirčák, Anna Ondrejková, Daniel Hevier, Rudolf Jurolek, Erik Ondrejička a Ján Zambor

Hudba: Júlia Urdová

Moderuje: Dana Podracká

 

 

Zvukový záznam

 

Úvodné slovo (Dana Podracká) 

 

Hudobný vstup (Lucia Urdová a Katka Kozelková)

 

Daniel Pastirčák

 

Anna Ondrejková

 

Daniel Hevier

 

Hudobný vstup

 

Rudolf Jurolek

 

Erik Ondrejička

 

Ján Zambor

 

Hudobný vstup a záver

 

 

Krátke videá

 

Daniel Pastirčák

 

Anna Ondrejková 

 

Daniel Hevier

 

Rudolf Jurolek (začiatok)

 

Rudolf Jurolek (koniec)

 

Erik Ondrejička medituje o dobre a zle

 

Erik Ondrejička

 

Ján Zambor

 

Hudobný vstup

 

Obálka slniečka september 2013