Stretnutie členov KNS, marec 2013 (o knihách Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote a dvojjazyčnom vydaní básnickej zbierky Jána Buzássyho Osemnásť básní)


Na marcovom stretnutí Klubu nezávislých spisovateľov (26. marca 2013) v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave sa jeho členovia venovali novým knihám Márie Bátorovej a Jána Buzássyho.

1.      Na úvod stretnutia Anton Baláž informoval o úmrtí člena KNS, literárneho vedca Karola Tomiša (6. 10. 1929 – 7. 3. 2013), ospravedlnil neúčasť ďalších členov. Ďalej sa venoval niektorým organizačným problémom – účasti členov KNS na knižnom veľtrhu v Prahe.

 

2.      Knihu Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote predstavila Vlasta Jaksicsová

 

3.      Druhý referát o knihe Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote predniesol Vladimír Petrík

 

4.      Tretí referát o knihe Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote predniesol Anton Baláž (príspevok je písomnej v prílohe)

 

5.      V diskusii venovanej knihe Márie Bátorovej Dominik Tatarka slovenský Don Quijote sa vyjadrili: historik Milan Zemko, Vlasta Jaksicsová, Kveta Dašková, Anton Baláž, Milan Zemko, Vlasta Jaksicsová, Milan Richter, Vladimír Petrík, Anton Uherík a na záver autorka Mária Bátorová.

 

6.       O vydavateľských aktivitách Občianskeho združenia Skalná ruža a osobitne o novej básnickej zbierke Jána Buzássyho Osemnásť básní v dvojjazyčnom slovensko-anglickom vydaní hovoril vydavateľ Juraj Kuniak

 

7.      Ireney Baláž predstavil dvojjazyčnú zbierku Jána Buzássyho Osemnásť básní

 

8.      Ján Zambor krátko zhodnotil tvorbu Jána Buzássyho

 

9.      Ján Buzássy poďakoval za príspevky

 

Obálka slniečka september 2013