Stretnutie členov KNS, február 2013 (venované tvorbe jubilujúcej autorky Eve Maliti-Fraňovej)


Na februárovom stretnutí členov Klubu nezávislých spisovateľov (27. 2. 2013) v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave predstavili prozaickú, dramatickú, vedeckú a prekladateľskú tvorbu jubilujúcej autorky Evy Maliti-Fraňovej.

 

 

Stretnutie otvoril Anton Baláž

 

1 Anton Baláž číta blahoprajný list jubilujúcej E. Maliti-Fraňovej za Klub nezávislých spisovateľov aj za seba. (pdf)

 

2 Zdravicu Etely Farkašovej Eve Maliti-Fraňovej predniesla prof. Eva Kollárová, prezidentka Asociácie rusistov Slovenska a riaditeľka Ústavu rusko-slovenských kultúrnych štúdií v Ružomberku.

 

3 O tvorbe Evy Maliti-Fraňovej hovorí Vladimír Petrík.

 

4 O tvorbe Evy Maliti-Fraňovej pripravil referát Ján Zambor, prečítal Milan Richter.

 

5 Referát o dramatickej tvorbe Evy Maliti-Fraňovej predniesla Zuzana Bakošová-Hlavenková.

 

6 Príspevok prof. Maše Kusej o činnosti Evy Maliti-Fraňovej v oblasti rusistiky.

Michaela Jurovská spomína na spoluprácu s Evou Maliti-Fraňovou na Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie.

Eva Maliti-Fraňová ďakuje za blahoželania a príspevky, ktoré odzneli.

 

7 Záverečná diskusia.

 

Obálka slniečka september 2013