Ireney Baláž (1944)


Slovenský básnik a esejista. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa písaniu a organizovaniu literárneho života. Knižne debutoval básnickou zbierkou Fresky (1996), ktorá jednoznačne ukázala, že je tvorcom hĺbavej reflexie. Vo svojej ďalšej básnickej tvorbe analyzuje problematiku ľudskej osamelosti, hľadania lásky a porozumenia, neskôr aj fascináciu vesmírnym svetom. Balážove básne boli preložené do viacerých jazykov, naposledy do francúzštiny. Tohto roku mu vychádza ďalšia zbierka poézie, Čas hmatu,  a kniha esejí Otázky v prítmí.

 

Česko-Slovenská PENklubovna – Ireney Baláž
Piatok 17. 5. 2013 15.00 -- 15.30
Malý sál –  Pravé krídlo (balkón vľavo)

 

Obálka slniečka september 2013