Vladimír Král (1974)


Ilustrátor, scénický výtvarník, grafický dizajnér a režisér animovaných televíznych spotov. Študoval na Katedre animovanej tvorby  FTF VŠMU v Bratislave. Ako autor bábkovej scénografie a priestorového riešenia sa predstavil na pôde BIBIANY, medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, v bábkových predstaveniach Betlehémske rozprávky (1998), Veľký primáš Baro (2002),  pri realizácii výstav Naše Vianoce na skle maľované (1999) a  Najkrajšie knihy Slovenska 2000 – 2007. Medzi jeho najúspešnejšie ilustrované knihy patria Astík a Obík  Kristíny Vulganovej (2001),  Analfabeta Negramotná  Jána Uličianskeho (2011) a Vianočné mystérium Josteina  Gaardera (2012).

 

Priatelia z knižnice
Štvrtok 16. mája 2013 10.30 – 11.30
Detské fórum

 

 

Obálka slniečka september 2013