Bibliotéka 2012


08. 11. 2012  Slovo pred slovom. Proglas pre deti a ich rodičov

 

09. 11. 2012  5 x 5_Antológia súčasnej slovenskej poézie

 

09. 11. 2012  Stretnutie s redakciou Knižnej revue

 

09. 11. 2012  Anton Baláž - Prehovor Ezechiel

 

09. 11. 2012  Róbert Letz - Slovenské dejiny V (1938 – 1945)

 

10. 11. 2012  Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov

 

10. 11. 2012  Prezentácia britských vydavateľov

 

Obálka slniečka september 2013