Stretnutie členov KNS, január 2013 (o knihách A. Baláža a Proglas z LIC)


Na prvom tohtoročnom stretnutí členov Klubu nezávislých spisovateľov v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. č. 2 v Bratislave 23. januára 2013 predstavili nové knihy, ktoré vydalo v predchádzajúcom roku Literárne informačné centrum.

Román Antona BALÁŽA Prehovor, Ezechiel. Príbeh Jána Lajčiaka predstavili Ján BEŇO a Igor HOCHEL.

Knihu Proglas – Preklady a básnické interpretácie (medzi autormi interpretácií sú členovia KNS M. Haugová, J. Zambor, J. Kuniak, E. Ondrejička, A. Ondrejková a D. Podracká) predstavila Mária BÁTOROVÁ

Zo zvukového záznamu si môžete vypočuť program stretnutia:

 

1          Stretnutie otvoril A. Baláž, Igor Hochel informuje aktivitách a organizačných zmenách AOSS

 

2          Ján Beňo číta referát o románe Prehovor, Ezechiel

 

3          Igor Hochel číta o románe Prehovor, Ezechiel

 

4          Diskusia o románe A. Baláža (vstupy: A. Baláž, J. Zambor, K. Dašková, B. Ferenčuhová, I. Hochel, Ľ. Miháliková, D. Podracká, V. Petrík a A. Baláž)

 

5          Referát M. Bátorovej o Proglase

 

6          A. Baláž otvára diskusiu k interpretáciám Proglasu, Dana Podracká predstavuje genézu vydavateľského projektu Proglasov v LIC

 

7          Diskusný príspevok J. Zambora, vstup I. Hochela

 

8          Diskusný príspevok A. Baláža

 

Obálka slniečka september 2013