Stretnutie členov KNS, september 2012 (o knihách Anton UHERÍK Kto si, Vlasta JAKSICSOVÁ Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre)


Klub nezávislých spisovateľov pripravil 26. septembra 2012 v Galérii Artotéka Mestskej knižnice v Bratislave (Kapucínska 1) stretnutie, na ktorom predstavili nové knižné tituly:

Anton UHERÍK Kto si (Verbim, 2012) – publikácia vedca, psychológa a filozofa o záhadnosti a tajomnosti umeleckých diel. V úvahách o ľudskom poznaní a jeho limitoch sa autor sústreďuje na umenie renesančných majstrov, ktorí umeleckú tvorbu spájajú s vedeckými poznatkami. Nie náhodou sa vedecký pohľad na vzťah duše a tela sa začal uplatňovať práve v renesancii.

 

Vlasta JAKSICSOVÁ Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre. Moderna a slovenský intelektuál v siločiarach prvej polovice 20. storočia

Historička Vlasta Jaksicsová sa v monografii zameriava na ambície, úspechy a neúspechy či trpké zlyhania slovenských vzdelancov, tvorcov modernej kultúry prvej polovice 20. storočia. S využitím bohatého pramenného materiálu a interdisciplinárneho prístupu ich vníma v širších spoločenských kontextoch doby.

 

Na audionahrávkach sú zaznamenané príspevky:

 

1                    Predseda Klubu nezávislých spisovateľov Anton BALÁŽ otvoril stretnutie

 

2                    A. BALÁŽ informuje o organizačných  otázkach

 

3                    Príspevok Ivana KAMENCA o knihe Vlasty Jaksicsovej Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre

 

4                    Príspevok Antona BALÁŽA o knihe Vlasty Jaksicsovej

 

5                    Diskusný vstup historika Milana ZEMKA

 

6                    Diskusný vstup Slavomíra MICHÁLKA, riaditeľa Historického ústavu SAV, doplnil Igor HOCHEL

 

7                    Vlasta JAKSICSOVÁ o svojej publikácii Kultúra v dejinách, dejiny v kultúre

 

8                    Referát Dany PODRACKEJ o knihe Antona UHERÍKA Kto si

 

9                    Anton UHERÍK hovorí o svojej tvorbe a číta ukážku

 

Obálka slniečka september 2013