Stretnutie členov KNS, december 2012 (Románový cyklus Štefana Kuzmu)


Na stretnutí členov Klubu nezávislých spisovateľov 12. decembra 2012 v Klube spisovateľov na Laurinskej ul. v Bratislave predstavili románový cyklus Štefana KUZMU Stratený boh, Intimita zla a Piaty západ slnka. Intímny román o konci sveta, ktorý sa už začal, ktorý vydalo bratislavské vydavateľstvo Trio Publishing roku 2012.

Romány predstavili:

Ján Beňo

Anton Baláž

Vladimír Petrík

 

Ich príspevky si môžete vypočuť aj zo zvukového záznamu.

 

1                    Predseda KNS Anton Baláž otvára stretnutie, Igor Hochel informuje o stave budovy AOS na Laurinskej ul.

 

2                    A. Baláž informuje o cenách AOS, Igor Hochel číta blahoprajný list jubileujúcemu Jánovi Zamborovi

 

3                    A. Baláž uvádza referujúcich o 3 knihách Š. Kuzmu

 

4                    Kritické hodnotenie Jána Beňa

 

5                    Kritické hodnotenie Antona Baláža

 

6                    Kritické hodnotenie Vladimíra Petríka

 

7                    Diskusia: uvádza A. Baláž, vstupy: Dana Podracká, Ľubica Suballyová, Mila Haugová, Rudolf Dobiáš, Kveta Dašková, A. Baláž, Š. Kuzma, V. Petrík, Miháliková

 

8                    Záver – A. Baláž, informuje o ďalšom stretnutí

 

Obálka slniečka september 2013