Literárnokritické hodnotenie za r. 2011


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2011.
 
 Celé hodnotenie roka 2011 vo formáte PDF 

 

Obálka slniečka september 2013