Rastlinná izba - autorské čítanie Mily Haugovej


V utorok 21. augusta o 17,00 hod. sa v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave uskutočnilo podujatie s názvom „Rastlinná izba“, venované Mile Haugovej. Autorka čítala, komentovala a rozprávala o svojej tvorbe a predstavila svoju najnovšiu básnickú zbierku. Hudobne podujatie spestrila Eva Sepešiová.

Zvukový záznam celého podujatia

Videozáznamy vstupov Mily Haugovej

 

Obálka slniečka september 2013