Stretnutie venované jubileám Mily HAUGOVEJ a Ivana ČIČMANCA


Klub nezávislých spisovateľov pripravil 21. júna 2012 v Klube spisovateľov v Bratislave stretnutie venované jubileám dvoch svojich členov – poetky a prekladateľky Mily HAUGOVEJ a prekladateľa, prozaika a publicistu Ivana ČIČMANCA.

Podujatie moderoval predseda Klubu nezávislých spisovateľov Anton Baláž.

Jednotlivé vystúpenia si môžete vypočuť z audionahrávky, niektoré príspevky prinášame aj v textovom zázname.

Pozdravný list ministra kultúry SR Marka MAĎARIČA Mile Haugovej k jej životnému jubileu prečítal Ján Bábik zo sekcie umenia MK SR.

Prozaička a literárna vedkyňa Mária BÁTOROVÁ predniesla laudácio na Milu Haugovú a referát Reflexia doterajšej básnickej a prekladateľskej tvorby Mily Haugovej (prinášame prepis obidvoch príspevkov)text zvuk.

O najnovšej Haugovej zbierke Plant room (Ars Poetica 2011) referoval Igor HOCHEL, jeho hodnotenie si môžete aj prečítať.

Poetka a esejistka Dana PODRACKÁ predniesla báseň venovanú jubilujúcej kolegyni, môžete si ju prečítať

Báseň JURAJA KUNIAKA prečítal Igor Hochel.

Mila Haugová predniesla vlastnú báseň.

Pozdravný list ministra kultúry SR Marka MAĎARIČA Ivanovi Čičmancovi k jeho životnému jubileu prečítal Ján Bábik zo sekcie umenia MK SR.

Doterajšie tvorivé aktivity Ivana Čičmanca zhrnul Anton BALÁŽ, referát je aj v textovej forme.

Novú Čičmancovu knihu Krehké čaro disonancií. Výber z publicistiky 1979 – 2009 (Kalligram 2012) predstavil literárny vedec Vladimír PETRÍK, hodnotenie si môžete aj prečítať.

Básnik a prekladateľ Milan RICHTER sa prihovoril Ivanovi Čičmancovi ako vydavateľ jeho diela.

Básnik Ivan KUZMA predniesol zdravicu Ivanovi Čičmancovi.

Nórska veľvyslankyňa na Slovensku Trine SKYMOEN pozdravila Ivana Čičmanca pri príležitosti jeho jubilea. Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v SR na organizácii tohto stretnutia participovalo.

Poďakovanie Ivana Čičmanca.

 

Obálka slniečka september 2013