Storočnica Františka Švantnera


Pri príležitosti 100. výročia narodenia najvýznamnejšieho predstaviteľa slovenského literárneho naturizmu pripravil Klub nezávislých spisovateľov 23. mája 2012 v Bratislave stretnutie, na ktorom zazneli príspevky literárnych vedcov VLADIMÍRA PETRÍKA a JANY KUZMÍKOVEJ. Syn prozaika MATEJ ŠVANTNER vo svojom vystúpení prostredníctvom matkiných spomienok priblížil vznik románu Nevesta hôľ a na záver krátkymi ukážkami predstavil svoju básnickú tvorbu.

Príspevky si môžete prečítať alebo vypočuť z autentického zvukového záznamu z tohto podujatia 

Vladimíra Petríka

Príspevok - Vladimír Petrík - mp3 - 4,5 MB

Jany Kuzmíkovej

Príspevok - Jana Kuzmíková - mp3 - 5,7 MB

Mateja Švantnera

Príspevok - Matej Švantner - mp3 - 7,6 MB

 

Obálka slniečka september 2013