Literárnokritické hodnotenie za r. 2010


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2010.

Celé hodnotenie roku 2010 vo formáte .pdf

  • Slovenská próza 2010 

Ján Gavura: 
Postrehy rozmaznaného čitateľa (Slovenská próza 2010 ako sprievodca)

Alexander Halvoník:
Mužský a ženský princíp (Pohľad na pôvodnú prozaickú tvorbu roku 2010) 

Miloš Ferko:
V ústrety novým menám... (Slovenská fantastika, detektívna a kriminálna literatúra 2010)

 Slovenská poézia 2010

Ivana Hostová: 
Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010)

Katarína Zitová:
Rôzne podoby jedného sveta (Básnické debuty 2010)         

 Literatúra pre deti a mládež 2010

          Timotea Vráblová: 
          Učia sa deti BYŤ?

 Slovenská literárna veda 2010

          Lenka Szentesiová: 
          Texty v kontexte

 Slovenská literatúra faktu 2010

          Ivan Szabó:
          S vylúčením detí a mládeže

 

Obálka slniečka september 2013