2011 - Esej Jána Johanidesa


Preambula:

Súťaž Esej Jána Johanidesa vypisuje

Literárne informačné centrum, Bratislava

Mesto Šaľa

Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa

 

Súťaž sa vyhlasuje dňa 1. marca 2011. Termín uzávierky: 15. máj 2011. Súťaže sa môže zúčastniť každý stredoškolák v okrese Šaľa a Galanta. Príspevky vyhodnotí porota zo zástupcov Literárneho informačného centra, Bratislava a Ústavu slovenskej literatúry SAV, Bratislava. Výsledky súťaže budú vyhodnotené dňa 8. júna (streda) 2011 v rámci Memoriálu Jána Johanidesa, ktorý sa bude konať v Šali.

Súťaž Esej Jána Johanidesa sa vyhlasuje každý nepárny rok, s prvým ročníkom v roku 2011.

Rozsah eseje je maximálne 5 strán, 9 000 znakov vrátane medzier.

Eseje sa píšu na ktorúkoľvek z troch Johanidesových myšlienok podľa vlastného výberu.

Traja najlepší esejisti budú ocenení. Víťazné práce budú uverejnené v Knižnej revue, na internetových stránkach LIC, Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali a jednotlivých stredných škôl.

Tri myšlienky Jána Johanidesa:

1. „So žabou zo studne sa nedá porozprávať o mori.“ Čínske príslovie – motto k Johanidesovej eseji Rembrandt

2. „Nikdy neviete, čo je v človeku. Verte mi. To jedno mi verte. – Mohli by ste sa potknúť na vlastnom plači .“ (Holomráz)  

3. „Nepúšťajte nikdy nikoho do tajného múzea vo vlastnej duši: cudzí výsmech, nech by sa akokoľvek tváril ako pochvala, môže ublížiť vašej schopnosti obdivovať.“ Z eseje Rembrandt

 

Obálka slniečka september 2013