Fándly


Portrét Juraja Fándlyho

  

Juraj Fándly
- spisovateľ, katolícky kňaz,
ľudovýchovný pracovník,
tajomník Slovenského
učeného tovarišstva

JURAJ FÁNDLY

(1750 - 1811)