Verejné obstarávanie


Zoznam zmlúv uzavretých na základe verejného obstarávania je dostupný na stránke http://registerkultury.gov.sk/zmluvy/

 

V roku 2009 a 2010 LIC realizovalo verejné obstarávanie na tlač kníh, katalógov a brožúr – verejná súťaž - podprahová zákazka – prioritné služby

 

Obálka slniečka september 2013