2010 - Genealógia Ceny Jána Johanidesa


(príhovor Alexandra Halvoníka na udeľovaní ceny 3. júna 2010 v Šali)

Excelencie, pán primátor mesta Šaľa, vážení Šaľania, dámy a páni, Cena Jána Johanidesa je literárna cena, ktorá má ambície uctiť si pamiatku veľkého spisovateľa, podporiť rozvoj slovenskej literatúry, a tak trocha fixovať hodnotové kritériá, ktoré svojím dielom vytýčil. To však nie je všetko. Je to aj literárna cena, ktorá má potvrdiť, že literatúra nemá centrá a periférie, a že to najlepšie môže vznikať rovnako dobre v Bratislave ako v Šali. Myšlienka udeľovať cenu za najlepší literárny výkon v Šali má svoju hlbšiu symboliku. Treba oceniť, že si ju osvojili predstavitelia mesta: Šaľa s Johanidesom je pre moderný svet oveľa príťažlivejšia ako Šaľa bez Johanidesa. Ak bol Johanides Európanom, aj Šaľa sa s ním stáva európejskejšou. Platí to, prirodzene, aj naopak. A ak sa rozhodol myšlienku podporiť aj pán honorárny konzul v nemeckom Hessensku, platí to takpovediac univerzálne.

V roku 1972 sa obyvateľom Šale stal Ján Johanides. S najväčšou pravdepodobnosťou to bola osobná voľba, akej sa zvykne hovoriť osudová. Príznačné je však to, že svojrázny horniak s rebelskou povahou si zvolil za domov dolniacke mesto s tradíciami siahajúcimi do historického nedohľadna. Nevedno, koľkých obyvateľov Šale Ján Johanides poctil titulom cár. Tak totiž tituloval ľudí, s ktorými sa mu dobre komunikovalo. Nevedno, či zo Šale naozaj zošalel v dobrom alebo inom zmysle, ako občas špásujú tí, čo ho dôvernejšie poznali. Možno do Šale prišiel iba intenzívnejšie prežívať svoju samotu. Ani to by však neznížilo hodnotu jeho šalianstva, pretože samota bola v 20. storočí erbovým znakom spisovateľstva. Rozhodujúce však je, že spisovateľ, ktorý vniesol do slovenskej literatúry 20. storočia znepokojenie európskych veľduchov nad stavom civilizácie, dotváral v tomto meste literárne vzorce, ktoré prinajmenšom polstoročie určovali módu v slovenskej literatúre a ktoré budú svojou štylistickou bravúrou a slobodou mysliteľského záberu vytyčovať horizonty i limity spisovateľstva nepochybne ešte dlhšie. Johanides bol spisovateľom vtedy, keď slovo spisovateľa platilo viac ako slovo politika, verejného činiteľa či osvetárskeho nadšenca. Johanidesovo slovo preto poznačilo generáciu, dobu i dejiny viac, ako sme si to momentálne ochotní pripustiť. Otváralo nám obzory, vďaka ktorým sa Slovensko stávalo Európou, svetom, ale predovšetkým samým sebou. Jeho dielo obsahujúce vyše dvadsať knižných titulov je nielen slovenským presahom do Európy, ale aj Európou samou. Ak podstatná časť jeho tvorby vznikla v Šali, je to možno aj vďaka geniu loci, v ktorom inšpirácie geniálnemu spisovateľovi z hlbín dejín našepkávali šalianske tradície od neolitu cez Veľkú Moravu a stredovek až po súčasnosť. Možno práve preto si charizmatický spisovateľ na vyše tridsaťpäť rokov vybral za svoj domov charizmatické mesto Šaľa.

Je preto chvályhodné, že mesto Šaľa sa k odkazu Jána Johanidesa rozhodlo prihlásiť vyhlásením Ceny Jána Johanidesa. Je dobrým znamením, že túto iniciatívu podporil aj šaliansky rodák, honorárny konzul SR v Hessensku Imrich Donáth, a že sa k nej pridalo i bratislavské Literárne informačné centrum. Verím, že cena sa stane dobrodením nielen pre slovenskú literatúru, ale aj pre mesto Šaľa a pre všetkých, ktorí nezabudli, že bez zviditeľňovania kultúry a jej zdrojov je akýkoľvek progres len vyčerpávajúcim prešľapovaním na mieste. Ďakujem všetkým, ktorí to pochopili a ktorí v tomto dobrom presvedčení budú pokračovať dovtedy, kým sa Cena Jána Johanidesa nestane udalosťou hodnou mena tohto rytiera slovenskej kultúrnosti.

Alexander Halvoník 

 

 

 

Obálka slniečka september 2013