Salon du livre v Paríži 2010


(09. 04. 2010)
 • MKV PARIS
  Od 26. do 31. marca 2010 sa konal jubilejný 30. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Salon du livre v Paríži. Kolekciu najnovšej slovenskej knižnej tvorby prezentovalo Literárne informačné centrum v národnom stánku Slovenskej republiky na ploche 16 m2. Z oslovených vydavateľstiev využili ponuku vystavovať v Paríži dve desiatky. Okrem knižných titulov propagovali svoju edičnú činnosť aj prostredníctvom časopisov, katalógov, DVD a rozličných propagačných materiálov. Veľký záujem u vydavateľov, ale aj u bežných návštevníkov vzbudili tituly z oblasti pôvodnej tvorby, divadla, histórie, aj publikácia Slovenská detská kniha, ktorú v dvoch jazykových mutáciách (anglickej a talianskej) vydalo LIC pri príležitosti nášho čestného hosťovania v Bologni. Slovenský stánok navštívili riaditeľka SI v Paríži Božena Krížiková, stály veľvyslanec SR pri UNESCO v Paríži Igor Grexa, pracovníčka našej stálej misie pri UNESCO Jarmila Freaud, pracovníci INALCO, viacerí autori, prekladatelia a záujemci o slovenskú literatúru.

  Keďže už tradične v slovenskom stánku hľadajú francúzski čitatelia publikácie o našej krajine, o jej prírodných krásach, histórii a kultúrnych pamiatkach, patril tohoročný program v našom stánku 29. 3. práve prezentácii týchto kníh z viacerých vydavateľstiev. Ako odborníkovi na túto literatúru zverilo Literárne informačné centrum prezentáciu publikácií o Slovensku autorovi, vydavateľovi, geografovi a zanietenému turistovi a cestovateľovi a zároveň viceprezidentovi Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenska Danielovi Kollárovi. Na druhý deň, 30. 3., sa konala prezentácia reprezentačných publikácií o Slovensku v Slovenskom inštitúte v Paríži. Večer venovaný knihám o Slovensku, jeho prírodným krásam a kultúrnym pamiatkam otvorila pani riaditeľka SI Božena Krížiková. Po vyčerpávajúcej prednáške Daniela Kollára sprevádzanej obrazovými ukážkami najmä z vydavateľstiev Slovart, Ikar a Dajama sa Danielovi Kollárovi verejne poďakovala za profesionálne pripravenú prezentáciu, ale aj za vydávanie titulov o zápisoch slovenských kultúrnych a prírodných pamiatok do zoznamu UNESCO pracovníčka našej stálej misie pri UNESCO Jarmila Freaud. V diskusii zazneli najmä požiadavky na možnosť distribúcie slovenských kníh vo Francúzsku.

  Marta Bábiková, Daniela Humajová

  V stánku pri stole v stánku pri stole v stánku 2 záujemca v stánku
  v stánku 2 publikum Božena Krížiková Daniel Kollár prezentuje (napravo tlmočníčka)

 

Obálka slniečka september 2013