Pomníky z asteroidov


Tak ako človek napĺňa pohľadom hore svoju potrebu presiahnuť pozemskú existenciu, tak je prirodzené, že stavia imaginárne pomníky práve tam na nebi.

Keď odišiel Milan Rúfus, bolestný pocit straty morálnej autority a opory, zasiahol veľmi mnoho ľudí, aj mňa... Jeho prosté básne pomáhali posúvať sa v živote a dielo nadobudlo zrazu  absolútny rozmer dokonaného. A prvá myšlienka, ktorá ma napadla z vďaky a úcty k nemu bola, že jeho osobitný duch by mal mať svoju planétku. V tomto kontexte sa mi to hodí viac ako asteroid, evokuje mi to malého princa, blúdiaceho vesmírom, ktorý svoju malú planétku potrebuje, aby všetkým niečo porozprával o skutočných hodnotách.

Bolo to tak samozrejmé, že bolo až prekvapivé, že ju doposiaľ nemal. A tak Paľo Rapavý oslovil chlapcov z Modry, Leoša Kornoša a Petra Kolényho,  ktorí mali objavené planétky a teda aj právo ich pomenovať.

Osvedčenie - Rúfus Osvedčenie - Rúfus
Osvedčenie - Krasko Osvedčenie - Krasko
Urobil to však hneď pre dvoch velikánov, tým druhým bol Ivan Krasko, rodák z neďalekých Lukovíšť. Návrh pre komisiu Medzinárodnej astronomickej únie mu pomohli pripraviť Dana Podracká pre Milana Rúfusa a Milana Jutková pre Ivana Kraska, pre ktoré boli títo autori viac než srdcovou záležitosťou.

Niečo vyše   roka uplynulo od prvotného impulzu po odovzdanie osvedčenia tým, ktorí boli takýmto aktom hlboko dojatí. Všetko sa podarilo vďaka veľkej ústretovosti a angažovanosti zúčastnených, každý to bral ako svoju vec. Vďaka nim všetkým sme mohli odovzdať jeden dekrét pre asteroid Ivankrasko riaditeľovi Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote počas spomienkovej oslavy 9.3. a druhý rodine Rúfusovcov 11.3. 

Nechcem písať o tom, aké to bolo veľmi dojímavé, ukradomky utretá slzička, predsa len sem tam stiekla... Keď Milane Jutkovej z médií  položili otázku prečo, odznela jednoduchá odpoveď: „Lebo si to zaslúžia“.

_____________________________________


Asteroidy boli objavené na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Modre. (33129) Ivankrasko 1.2.1998 a (33158) Rúfus 26.2.1998. Obe telesá sú v hlavnom páse asteroidov.

 

O Kraskovi Milan Rúfus napísal:

„Ivan Krasko prichádza, aby vystriedal Hviezdoslava. Prekročiť tento masív, tieto veľhory poézie, jej neodolné stĺpy, nebolo ľahkou úlohou.
Otvoril báseň ľudskému indivíduu spôsobom takým podmaňujúcim, že tento spôsob potom spätne, ako kľúč, otváral indivíduum poézii. To je kľúčové gesto, posun do poézie 20. storočia."

Text a foto: Dana Rapavá

Krasko

Riaditeľ Gymnázia J. Čeman a P. Rapavý

 

Paľo Rapavý a Milana Jutková s osvedčením
o pomenovaní asteroidu

  Krasko

 

 

Obálka slniečka september 2013