Asteroid (33158) Rúfus


Riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote Pavol Rapavý bol iniciátorom myšlienky pomenovať planétku po Milanovi Rúfusovi. Oslovil Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK v Modre. Objavitelia Leoš Kornoš a Peter Kolény mali už objavené dve planétky, ktoré mali právo pomenovať. Ako uviedla Dana Rapavá pre časopis Kozmos, pomenovali ich na počesť dvoch významných slovenských básnikov – Ivana Kraska a Milana Rúfusa. Návrh pre komisiu Medzinárodnej astronomickej únie pomohli pripraviť spolu s Pavlom Rapavým Milana Jutková (pre Ivana Kraska – planétka bola objavená 1. februára 1998) a Dana Podracká (pre Milana Rúfusa – planétka bola objavená 26. februára 1998). Odovzdanie Osvedčenia o pomenovaní asteroidu (33158) Rúfus, vydaného 8. marca 2010, prijali manželka Magda Rúfusová s dcérou Zuzankou dňa 11. marca 2010 za účasti Pavla Rapavého s manželkou Danou, jedného z objaviteľov Leoša Kornoša a Dany Podrackej.

 

Dcera Rúfusova    Dcéra Rúfusova
Zľava: Zuzana Rúfusová, Magda Rúfusová a Pavol Rapavý Dana Podracká, Zuzana Rúfusová, Magda Rúfusová, Leoš Kornoš, Dana Rapavá a Pavol Rapavý

 http://ssd.jpl.nasa.gov:80/sbdb.cgi?sstr=33158;orb=1