Štefan Krčméry: Dejiny literatúry slovenskej I


 • VI. Osemnáste stoletie

    VI. Osemnáste stoletie POLITICKÝ UZOL Na rozhraní XVII. a XVIII. stoletia Krmanova rázovitá postava stojí. Slávia zanovitá a mystická, ktorá zvláštne...

 • V. Sedemnáste stoletie

    V. Sedemnáste stoletie DUCHOVNÝ ŽIVOT EURÓPY V století XVII. na dejišti európskom postavy veľkých reformátorov vystriedali sa postavami veľkých kňazov...

 • IV. Šestnáste stoletie

    IV. Šestnáste stoletie Poézia XVI. stoletia V dejinách literatúry do XV. stoletia kladie sa definitívny úpadok cirkevného hymnu latinského. Zanikol s ním...

 • III. Estetika umenia prostonárodného

  III. Estetika umenia prostonárodného PODSTATA POÉZIE PROSTONÁRODNEJ Poézia našich piesní je čudesná. Prelieva sa v nej duch s prírodou a príroda s duchom tak, že...

 • II. Plný rozkvet stredoveku u nás

  II. Plný rozkvet stredoveku u nás PLNÝ ROZKVET POÉZIE PROSTONÁRODNEJ Prijaté je učenie, že diferenciácia Slovanov začínala sa ešte v zakarpatskej pravlasti;...

 • I. Základy duchovného života slovenského

    I. Základy duchovného života slovenského POČIATKY POÉZIE VÔBEC Pekne sa číta u Monomacha, človeka XI. stoletia, o slove. Zastihli ho boli poslovia...

 • Úvod do dejín slovenskej literatúry, najmä poézie

  Úvod do dejín slovenskej literatúry, najmä poézie Celé slovesné umenie vykladať možno na základe rytmu. Keby sme tento rytmus preniesli na diagram, prišli by sme k prvkom...

 

Obálka slniečka september 2013