Literárnokritické hodnotenie za r. 2008


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2008.

Celé hodnotenie roku 2008 vo formáte .pdf (360kb) 

  • Slovenská próza 2008 

          Alexander Halvoník: 
          Súmrak literárneho snobizmu

  • Slovenská poézia 2008

          Derek Rebro: 
          Tých pár kvapiek vodu nestvorí

  • Literatúra pre deti a mládež 2008

          Timotea Vráblová: 
          Skutočný zážitok. No nie s bedekrom  

  • Slovenská literárna veda 2008

          Jaroslav Vlnka: 
          V priestore ustavičného diania

  • Slovenská literatúra faktu 2008

          Ivan Szabó:
          Rôznorodé témy, rozdielna kvalita

 

Obálka slniečka september 2013