Hviezdoslav v interpretáciách


Vedecká konferencia Hviezdoslav v interpretáciách sa uskutočnil  9. júna 2009 v zasadacích priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Bližšie informácie v reportáži z podujatia. Príspevky si môžete prečítať v papierovom zborníku.

Prinášame vám zvukové záznamy príspevkov, ktoré odzneli počas konferencie:

 

 

Obálka slniečka september 2013