O stránkach


LINDA (Literárna INformačná DAtabáza)  je pracovný názov informačného systému, ktorého obsah je verejnosti sprístupnený prostredníctvom webového sídla www.litcentrum.sk.

 

Album spisovateľov môže byť:

- tlačená neperiodická publikácia v cudzích jazykoch

- pôvodný názov časti Lindy, ktorá obsahuje podrobne vypracované  profily slovenských autorov. V súčasnosti je súčasťou Zoznamu slovenských spisovateľov  

 

 

 

Obálka slniečka september 2013