Knižná revue 2009/2


 • Dátum vydania

  21. 01. 2009
 • Vydavateľstvo

  Literárne informačné centrum
 • Obsah

  Z OBSAHU

  02 Kardinál Ján Chryzostom Korec očami vydavateľstva

  04 Ján ZAMBOR: Stránky z moskovského zápisníka

  05 Juraj Šebesta: Keď sa pes smeje

  Ján Lenčo: Vražda v márnici a iné podmienky

  Ada Žigová: O snehuliakovi s horúcim srdcom

  Leopold LAHOLA: Rozhovor s nepriateľom

  Slavomír Ondrejovič: Jazyk, veda o jazyku, societa

  09 Arthur Danto: Zneužitie krásy

  10 Nakladateľstvo a vydavateľstvo Archa 90

  11 Nová anketa Nemlčať. Žena v literatúre

  12 Rozhovor s básnikom Rudolfom JUROLEKOM

 • Viac o vydaní

  ,,V slovníku sa nachádza spolu 2856 básnikov, prozaikov, dramatikov, esejistov, spisovateľov pre deti a mládež, autorov memoárov a literatúry faktu, literárnych a kulturných historikov, vedcov a kritikov, prekladateľov, textárov, slavistov (ak im knižne vyšli minimálne dve literárne diela)... Oproti prvému vydaniu z roku 2001 pribudlo vyše 300 mien.“

  Rozhovor s Petrom Cabadajom spoluautorom Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia nájdete na strane 3.

   


 

Obálka slniečka september 2013