Medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom 2008


(24. 10. 2008)
 •  

  Jubilejný 60. medzinárodný knižný veľtrh vo Frankfurte nad Mohanom (15.- 19. októbra 2008) sa v tomto roku predstavil v duchu čestného hosťovania Turecka.

  Turecko, ako čestného hosťa reprezentovali spisovatelia, umelci a samozrejme množstvo knižnej produkcie.

  Národná expozícia Slovenskej republiky, ktorú pripravovalo Literárne informačné centrum, bola na prízemí haly 5: B 940.

  V novom stánku s príťažlivým dizajnom sa na rozlohe 60 m2 sa predstavilo 40 slovenských vydavateľských subjektov s produkciou vyše 500 knižných titulov. Dominovala tu produkcia reprezentačných kníh viacerých vydavateľstiev, ako aj tituly Literárneho informačného centra a knihy slovenských autorov vydané v zahraničí s podporou Komisie SLOLIA. Ďalšie panely v stánku prezentovali pôvodnú slovenskú beletristickú tvorbu, detské knihy, odbornú a umeleckú literatúru, teatrologické tituly, učebnice, slovníky a encyklopedickú literatúru, preklady, hobby knižky, vlastivedných sprievodcov a mapové publikácie, vystavená bola aj kolekcia Najkrajšie knihy Slovenska. Literárne informačné centrum v Bratislave opäť pripravilo katalóg slovenských vydavateľstiev, ktorý sa stretol s veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti, ako aj ostatné propagačné materiály a skladačka o slovenských autoroch a LIC.

  Vydavatelia stánok používali ako svoju základňu a miesto na stretnutia a rokovania so zahraničnými partnermi. Na obchodné rokovania najviac  využívali slovenský stánok už tradične napríklad pracovníci vydavateľstva Matys, Jaga Group, Prístrojová technika, Príroda, SPN Mladé letá, Lúč, Regent a Didaktis. Spomedzi návštevníkov stánku treba spomenúť majiteľov či riaditeľov zahraničných vydavateľstiev a ďalších profesionálov v oblasti knižnej kultúry a vydavateľského života. Expozíciu navštívil aj generálny konzul SR Imrich Donáth, zástupcovia pobočky slovenského veľvyslanca v Bonne a Slovenského inštitútu v Berlíne. Zo strany LIC tu prebehli rokovania zastupujúcej vedúcej OZA LIC Daniely Humajovej, Miroslavy Bilačičovej a Iny Martinovej so zástupcami manažmentu jednotlivých MKV a so zahraničnými vydavateľskými pracovníkmi, týkajúce sa našej prezentácie v budúcom roku a možností vydania diel slovenských autorov v zahraničí.

  Dňa 19.10. privítal náš stánok komisára EU Jána Figeľa a jeho sprievod. Počas jeho návštevy sa s ním stretli zástupcovia LIC, ktorí sa okrem iného zaoberali aj dôležitosťou členstva Združenia vydavateľov a kníhkupcov v rámci  Európskeho vydavateľského združenia.

  Na pôde veľtrhu pripravilo LIC aj zaujímavú sprievodnú akciu.

  Vo štvrtok 16. októbra od 14.45 do 15.45, Forum Literatur und Sachbuch, hala 3.1 L691, Jana Beňová a Ivan Štrpka čítali zo svojich kníh v nemeckom preklade.

  V tento deň sa uskutočnilo o 17. hod. na pôde slovenského stánku aj neformálne stretnutie - cocktail so zahraničnými vydavateľmi a pracovníkmi z oblasti knižnej kultúry.

  Celkovo možno našu účasť hodnotiť veľmi úspešne. Boli rozpracované mnohé projekty, ktorých realizácia sa očakáva v blízkej budúcnosti. O novom stánku a priebežnom servise sa vyjadrovali veľmi pochvalne nielen slovenskí vydavatelia, ale aj zahraniční hostia. V budúcom roku však plánujeme posunúť pozíciu stánku bližšie k stánkom krajín Centrálnej Európy stánku.

  (mb)

 

Obálka slniečka september 2013