Fotogaléria


     Ladislav Hanus ako kňaz v mladšom veku
    

Ladislav Hanus v neskorších rokoch života

    
    

     Ladislav Hanus
    

Ladislav Hanus- civilná fotografia z neskorších rokov

    
    

     Portrét L. Hanusa z inaugurácie
    

Ladislav Hanus s bratislavským lekárom

MUDr. Františkom Sýkorom,

dlhoročným priateľom,

adresátom početných listov

 

    
    

    

 

    

Ladislav Hanus v súkromí 

    
    
    

Životopis L. Hanusa (detail)

    

Podpis L. Hanusa

    
    

    

Kvačany - dobová pohľadnica

    

Náhrobok L. Hanusa na cintoríne
v Ružomberku

    
    
     Rektorát Katolíckej univerzity
v Ružomberku
    
    

  

 


Všetky práva vyhradené, rozširovanie súčastí tohoto webu len so súhlasom autorov