Literárnokritické hodnotenie za r. 2007


Literárnokritické hodnotenie sumarizuje pohľady na pôvodnú slovenskú literatúru pre deti a mládež, literárnu vedu, literatúru faktu a na prózu a poéziu, ktorá vyšla roku 2007.

 

  • Pohľad na prozaickú tvorbu za rok 2007 

          Alexander Halvoník: 
          Svitanie na lepšie časy románu

  • Niekoľko poznámok na margo poézie 2007

          Radoslav Matejov: 
          Istoty a neistoty lyriky

  • Literatúra pre deti a mládež v roku 2007

          Timotea Vráblová: 
          Čo by sa stalo, keby nás opustili vlaňajšie knižky  

  • Pohľad na slovenskú literárnu vedu roku 2007

          Jaroslav Vlnka: 
          Zorné polia a pohyblivé hranice

  • Pohľad na literatúru faktu za rok 2007

          Ľuboš Svetoň:
          Široký záber

 

Obálka slniečka september 2013