Slovesná jar 2008


Scénické poetické pásmo

MON COEUR

z tvorby Milana Rúfusa venované 80. výročiu narodenia básnika


Dôstojným zavŕšením Slovesnej jari 2008 bola premiéra scénického pásma z tvorby Milana Rúfusa Mon Coeur, ktoré k tohtoročnej básnikovej osemdesiatke autorsky pripravil Viliam Marčok. Pred zaplnenou sálou divadla pod režijným vedením Viliama Hriadeľa v pásme účinkovali poprední herci Slovenského komorného divadla a v ojedinelej symbióze výnimočného básnického slova a vnímavého interpretačného pretlmočenia sme boli svedkami veľkého diváckeho zážitku. Jeho účastníkmi, aspoň v jeho zvukovej podobe, budú aj poslucháči Slovenského rozhlasu, keďže prítomná redaktorka Rádia Devín Z. Belková pripraví pásmo na rozhlasové vysielanie. O jeho termíne budeme informovať aj na internetovej stránke LIC.

Bližšie informácie


YouTube.com  

 

 

 

 

Obálka slniečka september 2013